BELANGRIJKE INFORMATIE WANNEER JE MAGNESIUM SUPPLETIE OVERWEEGT.

Zorg altijd voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Lees altijd eerst op de bijsluiter of het etiket van het desbetreffende supplement welke hoeveelheid nodig is om het gewenste effect te bereiken.
Overdrijf de toediening van magnesium of ieder ander supplement niet, bij een zeer hoge inname zou het een gezondheidsrisico kunnen veroorzaken.
Als je niet zeker bent van je zaak consulteer dan een arts of andere deskundige..
In de bijsluiter of op het etiket staat ook wie het gebruik van een specifiek supplement zouden moeten vermijden.

Door deze website te lezen, stem je in met deze disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die in deze website wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of onjuist is.

Zelfmedicatie: Veel natuurgeneeskundige vitaminen, mineralen en of andere middelen zijn vrij verkrijgbaar en kunnen worden toegepast voor zelfmedicatie. Voor een gewenst resultaat en het vermijden van risico’s is een juiste keuze van groot belang.

Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de door ons genoemde vitaminen, mineralen, behandelingen of anderszins.
De informatie in deze website is gebaseerd op gegevens uit de wetenschappelijke literatuur, persoonlijke ervaringen, internet en andere bronnen. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg. De gegevens hier verstrekt dienen puur gebruikt te worden als informatie en niet gebruikt te worden als medische interventie.

BELANGRIJK: Het is niet altijd eenvoudig om de resultaten en informatie in deze website goed te interpreteren of te vertalen naar je eigen situatie. Neem nooit zomaar grote hoeveelheden van vitaminen en mineralen als je de werking niet kent, pas je geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek je klachten altijd met de behandelend arts of apotheker. Die kent jouw persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen je gebruikt en kan je het beste adviseren wat te doen.

Foute prijsinformatie:
Is het heel duidelijk is dat de prijs niet juist is dan kunt u de onze webshop niet houden aan de afgesproken prijs. Dit is bijvoorbeeld zo als de prijs veel hoger of lager is dan wat redelijk is.
Heeft u reden om te twijfelen of die prijs wel juist is neem dan contact op met de verkoper. Het kan zijn dat er een komma verkeerd staat of dat er een typefout in de prijs staat.