Privacy verklaring magnesium-minerals.nl

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het onderstaande privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:


Magnesium & Minerals B.V.
Magnesium-minerals.nl
Apolloweg 282, 8239 DB – Lelystad-Nederland
Tel: + 31 (0)30 77 400 88
KvK 87734397

Website: www.magnesium-minerals.nl


Versie: 24-05-2018

Gegevensgebruik

Bij het gebruiken van onze website en diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Doelen van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Magnesium & Minerals in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Magnesium & Minerals gebruikt je persoonsgegevens voor:
– Het verlenen van toegang tot onze website, klantenportaal en webshop
– Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
– De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
– Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met je
– Nieuwsbrieven
– Het bepalen van strategie en beleid
– Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.


Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.


Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.


Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken wanneer je deze invoert:
.NAW-gegevens;
.geslacht;
.e-mailadres;
.(mobiel) telefoonnummer;
.geboortedatum;
.IP-adres;
.technische browserinformatie;
.cookie ID;
.klik- en surfgedrag;


Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen en/of andere partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaand toestemming voor hebt gegeven en dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.


Gegevensbeveiliging

Magnesium & Minerals maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.
Wij hosten bij bedrijven die de veiligheid op een zeer hoog niveau garanderen en hebben zelf de meest geavanceerde firewalls geïnstalleerd en zorgen voor de encryptie van gegevens tijdens de gegevensoverdracht.


Gebruik van cookies

Magnesium-minerals.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor je onthouden en informatie over je bezoek bijhouden. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.


Cookies die wij gebruiken

Magnesium & Minerals gebruikt cookies met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics en Google Adwords. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en inzicht te verkrijgen in onze campagneprestatie . Lees meer hierover onder “Google Analytics”. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.


Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.


Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Je wettelijke rechten

Je kunt inzage krijgen in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Zie hier de pagina “verzoek tot toegang van de opgeslagen gegevens”. Hier kun je een verzoek indienen voor het bekijken van al je opgeslagen gegevens. Je ontvangt een email met de link naar deze pagina waar je alle gegevens kunt zien en tevens een verzoek kunt indienen voor het verwijderen van alle of specifieke gegevens Ook kun je Magnesium & Minerals verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
Apolloweg 282, 8239 DB – Lelystad – Nederland
Telefoon + 31 (0)320 410 902


Klik hier voor: Verzoek tot toegang van mijn opgeslagen gegevens


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


Magnesium & Minerals
Magnesium-minerals.nl
Apolloweg 282
8239 DB Lelystad
Tel: + 31 (0)30 77 400 88
E-mail:info@magnesium-minerals.nl