Garantie en echte kwaliteitsborging

Uitgebreid getest volgens de hoogste normen in voedselveiligheid en cosmetica.

Uiteraard hebben onze mensen in Tibet de meest geavanceerde apparatuur ter beschikking om de kwaliteit van de magnesium bronnen te kunnen controleren. In het geavanceerde laboratorium is alle appartuur aanwezig om de kwaliteit van de magnesium en de bronnen te testen. Zo kunnen wij de kwaliteit zeer hoog houden. Onze ongeraffineerde magnesium bevat nog alle sporenelementen en mineralen in tegenstelling tot wanneer het mechanisch of chemisch geraffineerd wordt. Controle op 100% zuiverheid blijft uiteraard zeer belangrijk en daar zijn we ons terdege bewust van.
De controle begint al bij de winning en voordat het naar ons verscheept wordt vindt nog een uitgebreide controle plaats.

raw_magnesium_salt_Co_Ngoin_wells-400-
Opslag ongeraffineerde magnesium
laboratorium_co_ngoin_wells
Laboratorium magnesium salts
test-rquipment-Co-Ngoin_2
Meetapparatuur
opslag-himalaya-magnesium-CoNgoin-400
Himalaya magnesium klaar voor verscheping naar Nederland
Nedlab Himalaya magnesium
 Onafhankelijk laboratorium, test op zware metalen en andere chemische stoffen.
Himalaya magnesiumchloride

SkinConsult is gespecialiseerd in het uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen ofwel cosmetic safety assessment. Zij beoordelen de analyses.

Onafhankelijk laboratorium, test mineralen en producten op zware metalen en andere chemische belastende stoffen.

Onafhankelijke Laboratoria

In Nederland worden van alle leveringen weer monsters genomen en getest op voedselveiligheid en gebruik voor cosmetica. Voor de analyse van zware metalen en/of andere belastende stoffen laten wij monsters testen door een onafhankelijk laboratorium. Dit kan zijn Nedlab of MasterLab. Dit zijn zeer bekende gecertificeerde laboratoria in Nederland. Zij ververzorgen analyses en onderzoek volgens nationale en internationale normen (NEN, ISO, EN, DIN, Eur. Pharm., ASTM, SSSA, SAE, AOCS, AOAC, etc.). Dé garantie voor de hoogste kwaliteit.
Wij spreken van een zeer zuivere magnesium chloride wanneer de analyses kleiner dan 1 PPM zijn. Dit is een waarde die de veiligheidsnorm voor food- en cosmetica toepassingen ver overtreft.

Kwaliteitsborging

Wij houden er nauwgezet controle op dat de zuivere en ongeraffineerde magnesiumchloride volgens een geborgd proces wordt gewonnen. Dit proces begint bij het meten van de waterkwaliteit bij de magnesiumbron. Daarna wordt de magnesium verzameld in kleine bekkens en door de zon gedroogd. De zon helpt mee om de optimale energetische waarde te krijgen die deze magnesium nu juist zo bijzonder geschikt maakt voor toepassingen bij mens en dier. Aan de hand van diverse analyses wordt voor ons de allerbeste magnesium geselecteerd.

De magnesium is zo ongelooflijk puur dat er geen enkele bewerking of zuivering hoeft plaats te vinden zoals bijvoorbeeld bij de fabrieksmatige magnesium. Het magnesiumzout is puur wit en prachtig van structuur zoals je mag verwachten van een zuiver natuurproduct. De magnesiumzouten worden vermengd met zuiver bronwater om magnesiumolie te verkrijgen van 31%. De magnesium badkristallen of vlokken zijn klein omdat ze alleen voor foodproducten gebruikt worden en niet voor industriële processen zoals andere magnesiumsoorten die vaak grof en geelachtig zijn. Voordat de magnesiumzouten verpakt worden, worden er analyses op ppm-niveau ( parts per million) gemaakt zodat de samenstelling van de elementaire magnesium en sporenelementen / mineralen bekend is.

Als de magnesium chloride in Nederland aankomt worden direct monsters genomen van de volledige zending en voor onderzoek en analyse naar Nedlab gebracht. Als de analyse, gemaakt aan de bron en de analyse hier in Nederland overeenkomen, mogen wij de magnesium voor onze producten gaan gebruiken.

Door deze zeer intensieve kwaliteitsborging, zowel bij de winning als bij de verwerking in Nederland, zijn wij ervan overtuigd dat we de beste en zuiverste magnesium leveren die voor cosmetische toepassingen en voedingssupplementen beschikbaar is.

 

Himalaya magnesium producten zijn geregistreerd voor topische toepassingen, zoals gedefinieerd in de EU-cosmetische regelgeving.
Dus super veilig voor de huid.

Meer weten over EcoLife Nature, klik dan op het logo.

Testresultaten Himalaya magnesium

Veel leveranciers geven de testresultaten niet aan de consument. Wij houden echter van openheid dus voor iedereen is deze informatie beschikbaar. Van belang is dat er kleiner dan 1 deeltje per miljoen bij alle zware metalen staat, dit houdt in dat (net zoals bij GOED drinkwater en/of bronwater) het gehalte aan deze metalen nihil te noemen is en het dus een ZEER veilig product is. Het mineraal zwavel wordt al eeuwen lang therapeutisch toegepast. Er zit dus ook een klein beetje zwavel in onze magnesium.

Aanzienlijk verschil tussen diverse soorten en producenten van magnesium

De Zechstein fabriek (bron) in Veendam bij Groningen.

Zechstein magnesium, een product uit Nederland.
De fabriek die in Groningen de (ruwe) magnesium chloride (MgCl2 ) uit de grond haalt is een van de grootste producenten van industriële magnesium ter wereld. Dit is o.a. Dead Burned Magnesia voor de productie van vuurvaste stenen. Ook maken ze magnesiumproducten  voor wegenonderhoud, gas- en olie-industrie, kunstmest en veevoeders. In de industriële sector is het een van de beste bedrijven ter wereld.

Het productieproces van Zechstein Magnesium.
De magnesium chloride zit in een stroperige pekel-laag dat via pijpen uit de bodem komt. (1500 meter diepte)
Het stroperige bruine pekel is een zeer ijzerhoudende bruine vloeistof en dient gereinigd te worden, dit gebeurt door middel van grote elektrostatische magneten.  Door de zeer sterke elektrostatische lading wordt het ijzer (roest) verwijderd maar verliest het ruwe magnesium volgens ons ook een deel van zijn energetische waarde.

Dead Sea Works in Israel. Leverancier van Magnesium chloride voor de industrie.

Dode Zee magnesium
Dead Sea Works Ltd. (DSW) is ‘s werelds grootste installatie voor de productie van industriële magnesium chloride. Omdat ook langs de Dode Zee enorme industrieën zijn ontstaan is de waterkwaliteit sterk achteruitgegaan en wordt het niet aan geraden deze magnesium voor therapeutische toepassingen te gebruiken.
Men gebruikt deze magnesium voor industriële vloeren, katalysator in
textielveredelingsprocessen, behandeling van afvalwater en industrieel afvalwater, meststoffen mengsels, diervoeder samenstellingen, olie industrie, etc.
Dus als je magnesium koopt wat uit de Dode zee komt, wees dan zorgvuldig met je keuze en vraag om monster analyses.
Het beroemde Dode Zee zout zou ook aanzienlijk verontreinigd zijn, dus ook oppassen welk Dode Zee zout je gebruikt!

Nigari Magnesium wordt uit de vaak vervuilde zee gewonnen

Nigari magnesium.
Nigari magnesium is een bijproduct van de zoutwinning uit zee in het gebied tussen Japan en China. Het wordt daar voornamelijk gebruikt voor het maken van Tofu en andere gerechten. Zoutwinning uit dit gebied kan risicovol zijn omdat de zeeën sterk vervuild zijn door kwik en vele andere zware metalen. Als je Nigari magnesium koopt is het dus van belang dat je zeker weet dat het gezuiverd is. Dit magnesiumzout moet dus net zoals Zechstein magnesium gereinigd worden waarbij volgens ons de vele positieve effecten van het ruwe natuurlijke magnesium verloren gaan.

Himalaya magnesium, when Health is your concern